Søke barnehageplass

 
Vi er med i samordnet opptak i Lørenskog Kommune, dvs at søknaden skal sendes via kommunen.
Søknadsfrist er 1.mars og går via Lørenskog Kommunes hjemmeside.  
 
 
Å søke utenom hovedopptaket er også mulig.
 Da er det enklest å 
ta kontakt med oss direkte.
 
 

Kontakt

Lørenskog Familiebarnehage Myrveien 9
Lørenskog
1470
9577 6453/9844 8655 lorenskogfambarnehage@gmail.com